دوشنبه، 6، خرداد، 1398 | Monday، 27 May، 2019

اولین مشاوران شهرداری قشم منصوب شدند

کد خبر: 92864
دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 10:18
نمایش: 115

رحیمی هلری با صدور ابلاغی سرکار خانم اسماعیلی را به عنوان مشاوردر امور بهداشت و روان ، جناب آقای مرداسنگی را به عنوان مشاور در امور فرهنگی و جناب آقای پروین را به عنوان مشاور در امور ورزشی  معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قشم به موجب صدور ابلاغی از سوی احمد رحیمی هلری ، اولین مشاوران شهرداری قشم منصوب و شروع به فعالیت کردند .

شهردار قشم به صورت جداگانه در این ابلاغ ها آورده است:

سرکار خانم ماریه اسماعیلی

احتراما با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی در زمینه امور بهداشت و روان ، بدینوسیله از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ به عنوان مشاور شهرداری قشم در امور بهداشت و روان منصوب می شوید .

امید است با توکل به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق باشید.

جناب آقای فرخ پروین

احتراما با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی در زمینه امور ورزشی ، بدینوسیله از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ به عنوان مشاور شهرداری قشم در امور ورزش و جوانان منصوب می شوید .

امید است با توکل به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق باشید.

جناب آقای عبدالجلیل مرداسنگی

احتراما با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی در زمینه امور فرهنگی ، بدینوسیله از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ به عنوان مشاور شهرداری قشم در امور فرهنگی منصوب می شوید .

امید است با توکل به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق باشید.

لینک اصل محتوا در شهرداری قشم

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی