یکشنبه، 5، خرداد، 1398 | Sunday، 26 May، 2019

تداوم سکونت ساکنان بافت قدیم...

کد خبر: 93322
پنجشنبه 5 مهر 1397 ساعت 14:0
نمایش: 96

در راستای مطالعه و بررسی بمنظور ایجاد بسترهای مناسب جهت تداوم سکونت ساکنان بافت قدیم شهر یزد و در ادامه همراهی شهرداری یزد با مردم همزمان با ثبت جهانی شهر یزد، در اقدامی علمی و تحقیقاتی به منظور تدوین تسهیلات معمارانه، مدیریت شهری نسبت به تهیه طرح با همکاری پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد نسبت به تهیه و اجراء این مهم اقدام نمود.

مهندس فرهمند معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد با اشاره به موارد بالا اظهار داشت: این پروژه تحت عنوان طرح پژوهشی «رهیافتی در روز آمد نمودن خانه های قدیمی از طریق مطالعه و ثبت تجارب موجود در شهر یزد» تعریف شده است که جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد نسبت به اجراء این طرح عمل خواهند کرد.

بدین منظور جلسه بررسی طرح در دفتر معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد با حضور رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی استان، مشاورین و کارشناسان حوزه شهرسازی شهرداری تشکیل شد.

در این نشست پس از ارائه و معرفی طرح پژوهشی و بحث و تبادل نظر مقرر شد مشاور طرح نسبت به آسیب شناسی خانه های قدیمی شهر یزد از جمله تغییر الگوی سکونت، بعد خانوار و ... ازابعاد مختلف و نیز بررسی موضوع معیشت و توان مالی ساکنان بافت و همچنین تعیین اولویت «ارزش ها» و «نیازها» و نیز اصالت به «کالبد» یا «زندگی» اقدام نماید.

شایان ذکر است جلسه بعدی بررسی طرح در نوزدهم مهر ماه با دستور کار « تبیین و تدقیق مبانی نظری طرح و ارائه مدل نظری توسط مشاور درخصوص تحوه مواجهه با مسئله احیاء و سکونت در خانه های قدیمی شهر یزد» برگزار خواهد شد.

لینک اصل محتوا در شهرداری یزد

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی