چهارشنبه، 1، خرداد، 1398 | Wednesday، 22 May، 2019

طرح «محور گردشگری شهر کرمان» در دست بررسی است

کد خبر: 93647
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 7:0
نمایش: 173معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان:

طرح «محور گردشگری شهر کرمان» در دست بررسی استسرویس خبر: اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان از ارجاع طرح «محور گردشگری شهر کرمان» از شورای شهر به این معاونت خبر داد و گفت: مدیران و کارشناسان معاونت معماری و شهرسازی با تشکیل کارگروه و تهیه عکس و نقشه، مطالعه و بررسی این طرح را آغاز کردند.
مریم ایلاقی حسینی با اشاره به عضویت متخصصان صاحب نام و تجربه در دو حوزه بافت تاریخی و گردشگری در این کارگروه، افزود: در همین راستا جلسات متعددی با محوریت شهرداری کرمان در کارگروه متشکل از کارشناسان دو نهاد شهرداری و میراث فرهنگی تشکیل شد.
وی با بیان این که کرمان دارای شاخص‌های شهری گردشگری است، گفت: بناهای واجد ارزش تاریخی و معماری شهر کرمان، پتانسیل مطلوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است.
ایلاقی حسینی اتصال بافت تاریخی با شهرسازی را امتیاز ویژه این ظرفیت دانست و تصریح کرد: بافت تاریخی ارزشمند، بافتی است که ارتباط عملکردی تک بناهایش با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن حفظ شده و با بافت‌های اطراف ارتباط عملکردی داشته باشد.
وی با بیان این که احیای بافت تاریخی نباید به صورت موضعی انجام شود، افزود: بافت تاریخی در شهرهایی چون یزد به صورت منفرد و با فعالیت بخشی جدید احیا شده است.
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان همچنین با اشاره به مجموعه گنجعلیخان، خاطرنشان کرد: با گذشت سال‌ها هنوز هم زندگی کالبدی و ارتباط عملکردی در این مجموعه تاریخی ادامه دارد.
فاطمه آرا

لینک اصل محتوا در شهرداری کرمان

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی