پنجشنبه، 30، خرداد، 1398 | Thursday، 20 June، 2019

آگهی مزایده عمومی فروش دو باب واحد تجاری مقابل بوستان سعدی

کد خبر: 94258
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 17:30
نمایش: 97

شهرداری اشتهارد به استناد مصوبه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد نسبت به فروش دو باب واحد تجاری به آدرس اشتهارد بلوار آیت ا... خامنه ای روبروی بوستان سعدی – مجتمع تجاری اداری شهرداری اشتهارد برابر جدول ذیل و مشخصات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه شهرداری اشتهارد مراجعه و نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند.
* مهلت اخذ و تکمیل و تحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۰۷/۰۵
* محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری اشتهارد
* محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری اشتهارد
* شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
* مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری ۰۱۰۷۱۰۱۷۸۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد
* هزینه آگهی و کارشناسی و مالیات ارزش افزوده و سایر موارد و عوارض قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.
* تسویه حساب به صورت ۵۰% نقدی و ۵۰% اقساط یکساله می باشد.
* سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است.

لینک اصل محتوا در شهرداری اشتهارد

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی