پنجشنبه، 30، خرداد، 1398 | Thursday، 20 June، 2019

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره واحدهای تجاری بلوارآیت اله خامنه ای

کد خبر: 94259
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 17:30
نمایش: 92

شهرداری اشتهارد برابر مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۹۶/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر اشتهارد در نظر دارد نسبت به واگذاری به صورت اجاره یکساله تعدادی از واحدهای تجاری واقع در بلوار آیت اله خامنه ای روبروی بوستان سعدی برابر مشخصات مندرج در اسناد مزایده به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری اشتهارد مراجعه نمایند.
- مهلت دریافت اسناد: از ۹۷/۰۶/۱۳ تا ۹۷/۰۷/۰۱
- مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری ۹۷/۰۷/۰۱
- محل و ساعت بازگشایی پاکات: ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ دفتر شهردار اشتهارد
- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به تفکیک واحدها برابر مقررات در اسناد مزایده مندرج است.
- هزینه چاپ آگهی روزنامه و کارشناسی و مالیات ارزش افزوده وسایرعوارضات مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.
- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

لینک اصل محتوا در شهرداری اشتهارد

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی