بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

سه شنبه، 27، آذر، 1397 | Tuesday، 18 December، 2018

روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده فروش آپارتمانهای تحت مالکیت شهرداری رامسر

کد خبر: 98564
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 17:30
نمایش: 37


شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند دوم  مصوبه شماره ۲۲۰ ، بند یک مصوبه ۳۹۸ مورخ ۹۶/۳/۱۰، بند یک مصوبه ۴۰۶ مورخ ۹۶/۴/۲۸، بند یک مصوبه شماره ۳۷۵ مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۹۶/۸/۵و بند چهارم مصوبه شماره ۸۲ مورخ ۹۷/۷/۴ نسبت به فروش آپارتمانهای تحت مالکیت خود از طریق مزایده اقدام نماید.


۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۷/۹/۲۷ به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۲- متقاضیان می بایست ۵% مبلغ کارشناسی را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۹۷/۹/۲۸ خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.قدرت اله شاهمنصوریان

سرپرست شهرداری رامسر

لینک اصل محتوا در شهرداری رامسر

نظرات کاربران