امسال ۹۳ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان مسدود شده است

امسال ۹۳ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان مسدود شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در اجرای پروژه های تعادل بخشی شرکت از اول سال ۱۳۹۷ تا ابتدای بهمن ماه بر طبق برنامه عملیاتی مدون نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن ۹۳ حلقه چاه در سطح استان اقدام شده و از اضافه برداشت ۳۰ حلقه چاه مجاز دارای پروانه بهره برداری کشاورزی با تقلیل منصوبات جلوگیری بعمل آمده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل ، مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو با بیان این مطلب افزود: جهت جلوگیری از کسری آبخوانهای زیرزمینی استان، مجموع صرفه جویی بعمل آمده در ۱۲۳ حلقه چاه مذکور ۵ / ۵ میلیون متر مکعب بوده که از مجموع چاههای پر شده در طول این بازه زمانی ۳۱ حلقه چاه غیر مجاز و ۲۴ حلقه چاه دارای اضافه برداشت با حجم صرفه جویی ۱ / ۳ میلیون متر مکعب آب مربوط به محدوده مطالعاتی اردبیل ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات