برگزاری جلسه طرح جامع خطرپذیری سیل استان کرمان

جلسه طرح جامع خطر پذیری سیل استان با حضور معاون طرح و توسعه، معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی ازمدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای کرمان در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۷ جلسه طرح جامع خطر پذیری سیل استان با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی ازمدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای کرمان در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید کارگروهی با مسئولیت مهندس قاضی زاده هزینه مورد نیاز حسب مطالعه طرح جامع خطرپذیری سیلاب را برآورد و به دفتر مدیریت عامل ارائه نماید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات