واکنش به اسم طولانی وزارتخانه جدید

واکنش به اسم طولانی وزارتخانه جدید

www.BanaNews.irچند تن از اعضای کمیسیون عمران مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت باید وزیر وزارتخانه جدید «مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، هشدار دادند چنانچه دولت این مساله را عملیاتی نکند، نمایندگان مجلس از ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده خواهندکرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نمایندگان مجلس همچنین ضمن ایراد به نام «مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» برای وزارتخانه جدید که براساس مصوبه دیروزهیات دولت تعیین شده، تاکید کردند این نام طولانی است و بهتراست از گزینه‌هایی مثل وزارت زیرساخت، وزارت مسکن و راه یا وزارت امور زیربنایی استفاده شود. اعضای کمیسیون عمران همچنین نسبت به عدم ارسال لایحه شرح وظایف وزارتخانه جدید اعتراض و تاکید کردند نمایندگان منتظرند تا بادریافت این لایحه نظر نهایی خود را درباره ادغام وزارتخانه راه و مسکن اعلام کنند. محمد تقی بختیاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه  گفت: با توجه به اتمام مهلت قانونی سرپرستی علی نیکزاد در وزارتخانه راه، دولت باید سریعا یک وزیر برای وزارتخانه جدید راه و مسکن معرفی کند، اما در صورتی که این اقدام را انجام ندهد نمایندگان مجلس براساس آیین‌نامه داخلی مجلس اقدامات لازم را انجام خواهند داد. به گفته وی تذکر، مطرح کردن موضوع در صحن علنی مجلس و سوال از رییس جمهوری از جمله مواردی است که نمایندگان مجلس در این زمینه انجام خواهند داد. اما در این بین ابوالقاسم رحمانی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس ضمن اعتراض نسبت به عدم ارسال لایحه شرح وظایف وزارتخانه راه و مسکن از طرف دولت، به دنیای اقتصاد گفت: نمایندگان مجلس هیچ اطلاعی درباره شرح وظایف وزارتخانه جدید راه و مسکن ندارند و این امر موجی از نارضایتی را در بین اعضای کمیسیون عمران به دنبال داشته است. وی افزود: همچنانکه در امر ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن اقدام کارشناسی صورت نگرفته است، به همان نسبت نیز در نامگذاری این وزارتخانه ارزیابی‌های کارشناسی صورت نگرفته است؛ چرا که اسم جدید این وزارتخانه مطول و با وظایف جدید آن که پرداختن به مسائل زیرساختی است سنخیتی ندارد. اما در این بین علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به اینکه کمیسیون عمران لایحه شرح وظایف وزارتخانه جدید راه ومسکن را دریافت نکرده است گفت: کمیسیون عمران منتظر دریافت این گزارش است تا نظرات کارشناسی خود را درباره ادغام این دو وزارتخانه اعلام کند که بعد از آن قطعا اعضای کمیسیون هم راجع به شرح وظایف این وزارتخانه جدید و هم درباره نام آن، اظهارات کارشناسی خود را اعلام خواهند کرد. همچنین محمد علی رضایی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز به دنیای اقتصاد گفت: اسم جدید وزارتخانه راه و مسکن باید به گونه‌ای باشد که شرح وظایف این وزارتخانه را نشان دهد. با توجه به اینکه این وزارتخانه امور زیربنایی و زیرساختی را انجام می دهد باید به وزارت زیرساخت یا وزارت امور زیربنایی تغییر نام پیدا کند که اعضای کمیسیون عمران قطعا پیشنهادهای خود را در این زمینه اعلام خواهند کرد.

 

 

    نظرات