ثمره فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در خصوص تفکیک زباله از مبدا در شهر مرودشت

ثمره فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در خصوص تفکیک زباله از مبدا در شهر مرودشت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات