معاون محیط زیست دریایی و تالاب ها و سواحل سازمان حفاظت محیط زیست- ۲۰ شهرستان استان خوزستان مجهز به سیستم سنجش آلودگی هوا هستند.
   
   افتتاح ایستگاه های سنجش آلودگی در شهرهای رامهرمز و ایذه

معاون محیط زیست دریایی و تالاب ها و سواحل سازمان حفاظت محیط زیست- ۲۰ شهرستان استان خوزستان مجهز به سیستم سنجش آلودگی هوا هستند. افتتاح ایستگاه های سنجش آلودگی در شهرهای رامهرمز و ایذه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات