سد کوچری سرریز شد

به دنبال بارش های مناسب در سال آبی جاری مخزن سد کوچری پر و برای نخستین بار سرریز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، سد کوچری از نوع سنگریزه ای با هسته رسی با حجم مخزن ۲۰۷ میلیون متر مکعب است که سالانه ۱۸۱ میلیون متر مکعب آب را تنظیم می کند و در سال ۱۳۹۵ به طور رسمی آبگیری گردید.

هدف از احداث سد مخزنی کوچری ذخیره و تنظیم آب انتقالی از حوزه دز به میزان ۱۸۱ میلیون متر مکعب در سال جهت تامین آب شرب درازمدت شهرهای هدف است.

با توجه به خشکسالی های اخیر از ابتدای احداث سد تاکنون هیچگاه مخزن سد پر نشده بود که در پی بارش های مناسب در سال آبی جاری مخزن سد پر و برای نخستین بار آب از مخزن این سد با دبی ۲۲.۵ مترمکعب بر ثانیه سرریز شد.

سیستم سرریز این سد از نوع آزاد است که در جناح راست مخزن قرار گرفته  و ظرفیت تخلیه سیلاب تا ۱۷۵۲ متر مکعب بر ثانیه را دارد.

سد کوچری بخشی از طرح بزرگ انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر قم است  که در نهایت آب ۱۰ شهر و ۱۰۰ روستای مسیر تامین می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای تهران

شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

نظرات