باید هدف از مشارکت مردم در فرایند برنامه‌ریزی شهری مشخص باشد

باید هدف از مشارکت مردم در فرایند برنامه‌ریزی شهری مشخص باشد

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: مشارکت مردم در فرایند برنامه‌ریزی شهری باید قبل از مشارکت با هدف مشخص باشد.

سید احمد حسینی‌نیا ، با اشاره به تکنیک های مشارکت ذی نفعان در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری، اظهار کرد: مشارکت ذی نفعان در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری بر اساس میزان قدرت‌دهی به شهروندان طیفی پنج سطحی شامل اطلاع رسانی، شنیدن نظرات و دیدگاه های مردم، اعمال نظرات مردم در تصمیمات، اجماع و توافق عمومی و دادن اختیار به مردم را در برمی‌گیرد.

وی افزود: در این طیف با گذار به سطوح بالاتر، میزان تاثیرگذاری شهروندان در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری افزایش یافته و در بالاترین سطح، برنامه ریزان تنها اجرا کننده تصمیمات مردم خواهند بود که فراتر از تقویت تصمیمات و معتبرسازی آنان با نیازها و نظرهای مردم است و زمینه ای مهم برای تحقق عینی مردم سالاری فراهم می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه مشارکت مردم در فرایند برنامه‌ریزی شهری، اهداف مختلفی مانند آگاهی از خواست و نیاز مردم، انعکاس آنها در برنامه، دریافت و ارزیابی اطلاعات یا ایده های جدید محلی، تعیین شیوه های برخورد و اطلاع‌رسانی، ارزیابی یا بازنگری طرح ها و یا صرفاً سوپاپ اطمینانی برای کنترل احساسات سر خورده و رانده شده مردم صورت می‌گیرد، باید پیش از انجام برنامه مشارکت مردمی، هدف و ضرورت انجام برنامه مشارکت برای آن شاخص مشخص و از این طریق تکنیک های خاص مشارکت متناسب با هدف و سطح و میزان مشارکت تعیین شود.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت و هدف مورد نظر برنامه مشارکت، نوع و میزان اطلاعات و افرادی که نیاز است طرف مشورت قرار گیرند، باید مشخص شود؛ با این حال باید توجه داشت که مشارکت زمانی اتفاق می‌افتد و کارکرد مناسبی دارد که مستقیم و فعالانه باشد، افراد شرکت کننده در آن تغییرات و دستاوردهای روشن و شفاف آن را احساس کنند و مشارکت را صرفا برای تایید اهداف خاص برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تلقی نکنند.

حسینی‌نیا گفت: برای مشارکت ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف فرایند برنامه‌ریزی، تکنیک‌های گوناگونی وجود دارد که انتخاب شیوه‌های مشارکتی در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و تعیین‌ساز و کارهای خاص آن نیازمند شناختی عمیق از انواع تکنیک‌های موجود و نیز تعریف دقیق اهداف و نقش مردم در فرایند مشارکت است.

وی تصریح کرد: مشخص کردن اینکه چه کسانی و در چه مراحلی و تا چه اندازه می‌توانند در فرآیند برنامه‌ریزی دخیل باشند، در انتخاب تکنیک مشارکت بسیار مهم است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات