بازدید معاون طرح و توسعه از خطوط انتقال آبرسانی به شهر کرمان

مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه نماینده مجری طرح، پیمانکار و مشاور پروژه و همچنین معاون برنامه ریزی برق منطقه ای کرمان از طرح اضطراری آبرسانی به شهر کرمان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان،  در تاریخ ۱۲ خردادماه ۹۸ مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه نماینده مجری طرح، پیمانکار و مشاور پروژه و همچنین معاون برنامه ریزی برق منطقه ای از طرح اضطراری آبرسانی به شهر کرمان بازدید نمودند.

در این بازدید در خصوص عبور خط لوله آب از مجاورت خطوط انتقال نیرو متعلق به شرکت برق منطقه ای بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد مطابق طرح مشاور پروژه تمهیدات لازم جهت عبور خط لوله آب از مجاورت خطوط انتقال نیرو بکار گرفته شود. همچنین عملیات انتقال و نصب لوله ها نیز مورد بازدید قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات