حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید شهرستان انار

حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید شهرستان انار

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات