جلسه کمیسیون هفت نفره دفاتر نمایندگی شهرستان ها باحضور ریاست سازمان برگزار گردید

جلسه کمیسیون هفت نفره دفاتر نمایندگی شهرستان ها باحضور ریاست سازمان برگزار گردید

جلسه کمیسیون هفت نفره دفاتر نمایندگی شهرستان ها با حضور رئیس سازمان، خزانه دار و مدیر امور مالی و اعضای کمیسیون هفت نفره دفاتر نمایندگی در محل سالن جلسات سازمان، پیرامون چگونگی اجرایی نمودن آئین نامه مالی، معاملاتی در دفاتر نمایندگی و سایر موضوعات مرتبط برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات