وزیر راه و شهرسازی از مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تقدیر کرد

وزیر راه و شهرسازی از مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تقدیر کرد

محمد اسلامی در این لوح خطاب به داریوش حسینی چنین گفته است: بدین وسیله از همت و تلاشهای مستمر جنابعالی در استقرار و پیاده سازی سامانه یکپارچه مالی وزارت راه و شهرسازی،موضوع " اجرای بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و جزء ۱ بند ب ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه" که با هدف اجرای حسابداری تعهدی و یکپارچه سازی اطلاعات و فرآیندهای مالی و دسترسی شفاف و لحظه ای به اسناد مالی ایجاد گردیده است،قدردانی می شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات