گزارش رادیو اینترنتی وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت‌ ترافیکی راه‌های کشور تا ساعت ۹ بیست و سوم مردادماه/ ترافیک سنگین در محور هزار/ ترافیک روان در محورهای چالوس و فیروزکوه/ ترافیک نیمه سنگین در  نیمه سنگین در رفت و برگشت  آزادراه‌ تهران-کرج-قزوین

گزارش رادیو اینترنتی وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت‌ ترافیکی راه‌های کشور تا ساعت ۹ بیست و سوم مردادماه/ ترافیک سنگین در محور هزار/ ترافیک روان در محورهای چالوس و فیروزکوه/ ترافیک نیمه سنگین در نیمه سنگین در رفت و برگشت آزادراه‌ تهران-کرج-قزوین

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

منبع خبر

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات