جلسه برای ساماندهی پایتخت

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران عنوان کرد: تهران اگرچه مسائل و مشکلات جدی دارد اما مسائل آن قابل حل است. مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران خاطرنشان کرد: تهران میراث‌دار میراث ملموس و ناملموس و سرمایه‌های نمادین، فرهنگی و اقتصادی است.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات