بررسی اثر رفتار ستون و دیوار برشی بتنی مقاوم‌سازی شده توسط CFRP تحت اثر بارگذاری سریع

بررسی اثر رفتار ستون و دیوار برشی بتنی مقاوم‌سازی شده توسط CFRP تحت اثر بارگذاری سریع


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

ستون‌ها و دیوارهای برشی بتن‌آرمه از اعضای اصلی سازه می‌باشند که به منظور انتقال نیروهای ثقلی از طبقات و نیز وزن طبقات توسط ستون‌ها و دیوارها و همچنین بارهای جانبی توسط دیوار برشی طراحی می‌شوند. بارگذاری که بصورت سریع و یا ضربه وارد می‌شود باعث بوجود آمدن خرابی‌های عمده در سازه می‌شود. نمونه این خرابی‌ها را در زلزله‌هایی که حرکت امواج به سازه در جهت قائم است می‌توان مشاهده نمود. موج‌های S و موج‌های ریلی عمده امواجی می‌باشند که با ایجاد حرکت در جهت قائم و بهره‌گیری از وزن سازه نیروی شدیدی به صورت آنی به سازه منتقل می‌کنند. اثر این نیروها را می‌توان در زمین‌لرزه سال 1382 بم مشاهده نمود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار دیوارهای برشی بتن‌آرمه در برابر بارهای سریع و تاثیر تقویت آن‌ها با ورق‌های CFRP می‌باشد. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار دیوارهای برشی بتن در برابر بارهای سریع، یک دیوار برشی با مشخصات ثابت در نظر گرفته شده است. دیوار برشی مورد نظر به صورت المان محدود در نرم‌افزار آباکوس مدل‌سازی‌ شده و تحت بارگذاری شبه استاتیکی و سپس تحت بارگذاری سریع با سرعت‌های مختلف قرار گرفت و ظرفیت باربری آن تحت الگوهای بارگذاری متفاوت مورد بررسی قرار‌گرفت. سپس به تقویت دیوار برشی مد نظر به وسیله ورق FRP از نوع CFRP پرداخته‌ شد و تاثیر تقویت دیوار بر ظرفیت برابری آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر تعداد لایه‌های ورق FRP بر میزان ظرفیت باربری دیوار برشی مد نظر بررسی شد. با بررسی رفتار دیوار تحت تاثیر بارگذاری‌های سریع با سرعت‌های مختلف مشخص شد افزایش سرعت بارگذاری، مقاومت محوری دیوار را افزایش می‌دهد. محصور نمودن دیوار به وسیله ورق CFRP در افزایش مقاومت محوری دیوار موثر می‌باشد. در نمونه تقویت‌ شده به وسیله 2 لایه FRP تاثیر چندانی در افزایش مقاومت دیوار نداشت اما افزودن 3 لایه ورق FRP موجب افزایش 6 درصدی مقاومت دیوار، افزودن 4 لایه ورق FRP موجب افزایش 10 درصدی مقاومت دیوار و افزودن 5 لایه ورق FRP موجب افزایش 16 درصدی مقاومت دیوار شده‌است.
واژگان کلیدی: دیوار برشی بتن مسلح- بارگذاری سریع- ورق CFRP- آباکوس- مقاومت محوری- ستون

----

ارائه دهنده: خانم مهندس مهسا امیدی صفا، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش سازه
استاد راهنما: آقای دکتر فریدون رضایی، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
استاد ممتحن: آقای دکتر جواد طاهری نژاد، استادیار رشته مهندسی عمران
استاد ممتحن: آقای دکتر محمد فرنام، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات