اجرای بهسازی و پیاده رو سازی خیابان فردوسی

اجرای بهسازی و پیاده رو سازی خیابان فردوسی

موفقيت هر شهرداري لازمه ی  مشاركت شهروندان است .

اجرای بهسازی و پیاده رو سازی خیابان فردوسی

عمران

نقلیه

((روابط عمومی شهرداری ایرانشهر وشورای اسلامی شهر))

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات