۵۰ درصد زمان صدور پروانه صرف بررسی نما می شود

۵۰ درصد زمان صدور پروانه صرف بررسی نما می شود

سازنده برتر منطقه ۱۵ شهرداری تهران گفت: ۵۰ درصد از زمان صدور پروانه صرف بررسی طرح ها توسط کمیته نما می شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات