برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اصحاب رسانه در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اصحاب رسانه در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات