انواع تخلفات ساختمانی چیست؟

به گزارش اخبار ساختمانی، در صورت انجام هرگونه از تخلفات ساختمانی کارفرما یا سازنده ساختمان موظف است جریمه آن را پرداخت کرده و در صورت نیاز حتی بخشی که دارای تخلف است تخریب شده و از نو ساخته شود. این تخلفات شامل چند دسته‌ی مختلف هستند که تخلف عدم احداث پارکینگ از آن دسته است. سطح تصرف شده در طبقه همکف یک ساختمان نسبت به کل مساحت زمین مورد نظر را ضریب سطح اشغال می‌گویند. بنای ایجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن راهروهای ارتباطی طبقات، ‌نورگیرها، ‌ پارکینگ واحدهای ساختمان، راه پله، چاهک آسانسور، شوت زباله و انبارهای مجزا مخصوصا آن‌هایی که در زیر زمین قرار گرفته‌اند، تاسیسات ساختمانی و فضاهای مشاعی دیگر مساحت مفید یک ساختمان است. منظور از این واژه درصد بنایی که نسبت به مساحت زمین در طبقات ساختمان قابل احداث است که در طرح تفصیلی برای کاربری‌های مختلف به صورت مجزا و جداگانه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات