جلسه مهندس محمد حاج رسولیها با “کمیته منطقه ای آبیاری و...

جلسه مهندس محمد حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مهندس محمد ابراهیم نیا مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با “کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان “ در حاشیه چهل و نهمین نشست مدیران ارشد آب کشور برگزار شد.

در این جلسه که روز چهارشنبه 22 آبان ماه تشکیل شد ، اعضای دبیر خانه کنگره بین المللی کمیته آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان گزارشی از برنامه ها و عملکرد خود ارائه کردند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات