ابلاغ دستورالعمل عملیات زمستانی در فرودگاه مهرآباد

ابلاغ دستورالعمل عملیات زمستانی در فرودگاه مهرآباد

و بدنه هواپیما)، اتخاذ تدابیر لازم در حد فاصل اتوبوس تا هواپیما برای جلوگیری از سرخوردن مسافران، حفظ سطح ایمنی در ارایه خدمات هوانوردی و فرودگاهی و هماهنگی با کارگروه تصمیم‌گیری برای از سرگیری پروازها با توجه به ظریف محدود فرودگاه مهرآباد را از وظایف هندلینگ کننده‌ها عنوان کرد. در زمان جابه جایی هواپیما، حضور نماینده پاسخگو به مسافران در ترمینال‌ها، اجرای محدودیت تردد در شرایط دید کم و وجود برف و یخ و لغزندگی، حفظ سطح ایمنی در ارایه خدمات هوانوردی و فرودگاهی، ارایه توصیه‌های لازم به پرسنل و کارکنان ذیربط، همکاری و هماهنگی با کارگروه تصمیم گیری جهت از سرگیری پروازها با توجه به ظریف محدود فرودگاه مهرآباد را مورد توجه قرار دهند. شرکت‌های هواپیمایی نیز باید پاکسازی رمپ و محل‌های در اختیار و همکاری در ارایه خدمات ایمن و مطلوب در زمان بارش را انجام دهند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات