تاپایان آبان ماه تحقق یافت: تولید بیش از دو میلیارد و 127 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

تاپایان آبان ماه تحقق یافت: تولید بیش از دو میلیارد و 127 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات