گزارش تصویری ديدار مديركل راه و شهرسازي استان با همكاران اداره راه و شهرسازي شيروان دوشنبه 25 آذر 98...

گزارش تصویری ديدار مديركل راه و شهرسازي استان با همكاران اداره راه و شهرسازي شيروان دوشنبه 25 آذر 98...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات