توجه به مناطق کم برخوردار هدف مدیریت شهری است

توجه به مناطق کم برخوردار هدف مدیریت شهری است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات