در مورد هواپیمای اوکراینی زود قضاوت نکنیم

در مورد هواپیمای اوکراینی زود قضاوت نکنیم

یکی از شاهدان عینی سانحه اخیر سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران، در یادداشتی با برشمردن عواملی که فرضیه مورد حمله قرار گرفتن این هواپیما را رد می‌کند، بر تامل بیشتر تا مشخص شدن نتایج کارشناسی و بررسی جعبه سیاه هواپیما تاکید کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات