تصفیه خانه چرمشهر تا پایان سال به بهره برداری می رسد/ تصفیه خانه ...

تصفیه خانه چرمشهر تا پایان سال به بهره برداری می رسد/ تصفیه خانه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات