برگزاری چهارمین هفته اهداء جوایز خوش حسابی مشترکین آبفای گیلان

برگزاری چهارمین هفته اهداء جوایز خوش حسابی مشترکین آبفای گیلان


برگزاری چهارمین هفته اهداء جوایز خوش حسابی مشترکین آبفای گیلان

برگزاری چهارمین هفته اهداء جوایز خوش حسابی مشترکین آبفای گیلان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات