۵۵ درصد کنفرانسهای کشور در تهران برگزار می شود.

۵۵ درصد کنفرانسهای کشور در تهران برگزار می شود.

بنانیوز- آمار منتشر شده توسط سیویلیکا – www.CIVILICA.com- (www.BanaNews.ir پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور) در خصوص تحلیل کنفرانسهای سال ۱۳۸۸، نشان می دهد که از ۱۴۲ کنفرانس نمایه شده دراین پایگاه تخصصی، حدود ۵۵ درصد کنفرانسهای کشور در شهر تهران برگزار شده اند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی پایگاه استنادی کنفرانسهای کشور، در سال ۱۳۸۸، در ۳۱ شهر کشور کنفرانس علمی - پژوهشی برگزار شده است. ۵ شهر اول برگزار کننده کنفرانسها عبارتند از تهران با ۷۸ عنوان کنفرانس (۵۵ درصد کنفرانسهای کشور)؛ اصفهان با ۸ عنوان کنفرانس، (کمتر از ۶ درصد کنفرانسها)؛ اهواز، کرج و مشهد هر کدام با ۴ عنوان کنفرانس.
نکته قابل توجه، تفاوت فاحش تعداد کنفرانسهای برگزار شده در شهر تهران با سایر شهرها است که نشان از شکاف علمی و یا شکاف امکانات علمی بین تهران و سایر شهرهای کشور است.

به زودی گزارش جامع کنفرانسهای ۱۳۸۸ و رده بندی آنها توسط سیویلیکا منتشر می شود.

www.BanaNews.ir

    نظرات