درخواست کارگران از وزیر کار/ دولت برای مدت قرارداد شاغلان مشاغل مستمر فکری کند

درخواست کارگران از وزیر کار/ دولت برای مدت قرارداد شاغلان مشاغل مستمر فکری کند

رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت:جامعه آماری بهره‌مند از مصوبه افزایش امنیت شغلی کارگران«مشاغل غیرمستمر»پایین است و وزیر کار نسبت به افزایش امنیت شغلی کارگران اقدام کند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات