بازسازی ۳ هزارمترمربع از پیاده روهای خیابان مجیدیه در منطقه ۱۲

بازسازی ۳ هزارمترمربع از پیاده روهای خیابان مجیدیه در منطقه ۱۲

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات