ضدعفونی کردن ساختمان ستاد شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای...

مدیر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: ساختمان ستاد شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ضدعفونی شد.

مهندس الناز لطفی تصریح کرد: در کنار اقداماتی که همه روز جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شرکت آب منطقه ای اردبیل صورت می گیرد، امروز عصر ساختمان ستاد شرکت آب منطقه ای اردبیل ضدعفونی و محوطه ساختمان شرکت گندزدایی گردید.

وی با تاکید بر اینکه ساختمان کلیه ادارات امور منابع آب شهرستانها هم در همین راستا ضدعفونی و گندزدایی خواهد شد، اظهار داشت: در امور منابع آب چندین شهرستان این اقدام انجام یافته و بخش دیگر نیز بزودی انجام خواهد شد.

مدیر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین پخش ماسک، دستکش، پد الکلی، نصب مایع ضدعفونی در جلوی آسانسورهای کلیه طبقات و ضد عفونی کردن مستمر آسانسورها و همچنین ضدعفونی کردن کلیه دستگیره ها، درها و خودروهای نقلیه را از دیگر اقدامات روزانه در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شرکت آب منطقه ای اردبیل ذکر نمود.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات