چه کسی از افزایش دستمزد سود می‌برد؟

چه کسی از افزایش دستمزد سود می‌برد؟

یک کارشناس معتقد است که اگر اصرار بر افزایش مزد باشد، بنگاه‌هایی که نیروی کار اندکی دارند، بیشتر نیرو تعدیل می‌کنند و احتمال تعطیلی بنگاه‌هایشان باز هم بالاتر می‌رود؛ بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند افزایش شدید مزد را بپذیرند و کارگران هم نمی‌توانند با چنین مزدی زندگی کنند که با منصفانه نگاه کردن به نظر می‌آید که هر دو طرف مذاکره محق هستند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات