مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس مطرح کرد: وجود دو هزار مسکن مهر خالی در پردیس

هدایت اظهار کرد: طی چند ماه اخیر واحد‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس با این مشکل مواجه شده و با توجه به آنکه واحد‌های مسکونی آماده تحویل است، اما متقاضی برای دریافت واحد خود اقدام نمی‌کند. مدیر عامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه باید ساز و کار حقوقی برای این موضوع تعریف کنیم، ادامه داد: باید خود متقاضیان برای دریافت واحد مسکونی خود مراجعه کنند که در این شرایط هم اکنون متقاضیان تمایلی به سکونت و یا تحویل واحد‌های مسکن مهر ندارند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات