دومین جلسه کمیته مدیریت منابع آب شرکت در سالجاری برگزار شد

دوم اردیبهشت ماه دومین جلسه کمیته مدیریت منابع آب شرکت در سالجاری با حضور مدیرعامل، معاون برنامه ریزی و دیگر اعضای کمیته در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به نامگذاری سال از طرف مقام معظم رهبری بنام سال «سال جهش تولید» گفت: باید در این زمینه و رشد تولید در استان کمک نماییم.

مهندس عباس جنگی مرنی با اشاره به بررسی پرونده های تخصیص آب در زمینه تولید اظهار داشت: تا جایی که امکان دارد و با توجه به قوانین موجود در زمینه استفاده بهینه منابع آب باید به رشد و توسعه تولید در استان کمک کنیم.

در این جلسه تعدادی از پرونده های درخواست تخصیص آب از منابع سطحی و زیرزمینی استان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی و با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به نام «جهش تولید» تصمیماتی اتخاذ گردید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات