اولین جلسه کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی برگزار شد

در راستای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اولین جلسه کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا سنجری نیا" در این نشست که با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد، اظهار کرد: در راستای تحقق برنامه اول جامع اصلاح نظام اداری؛ باتوجه به تراکم کاری در گروه کاری نظام پیشنهادات معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی؛  مقرر شد که گروه کاری تخصصی یادشده به دو گروه کاری گروه کاری تخصصی منابع انسانی، آموزش و رفاه و نیز گروه کاری تخصصی تدارکات، خدمات پشتیبانی و مالی جهت سرعت بخشیدن به کار تفکیک شود.
وی با بیان ضرورت تفکیک پیشنهادهای مربوط به گروه های کاری تخصصی اشاره شده ، توسط دبیرخانه نظام پیشنهادات تصریح کرد: طرح و تصویب بودجه مورد نیاز سال۹۹ نظام پیشنهادها در کمیسیون راهبری توسعه مدیریت باتوجه به مندرجات پیوست پنجم ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط معاونت برنامه ریزی در دستور کار می باشد.
سنجری نیا با بیان اینکه پیگیری تحقق مطالبات قانونی پرداخت های تشویقی نظام پیشنهادهای سال ۹۸ ادامه دارد، افزود: جلسات گروه های کاری تخصصی بایستی با تنظیم تقویم "بررسی و ارزیابی پیشنهادهای ارزیابی نشده از سال ۹۶ تاکنون" متناسب با شرایط کاری حوزه های مربوطه انجام و نتایج فعالیت ها توسط هر گروه کاری تخصصی به صورت ماهیانه به صورت کتبی به دبیرخانه نظام پیشنهادها اعلام گردد.
وی با تاکید بر اینکه دبیران گروه های کاری تخصصی موظفند، فرآیند اجرای پیشنهادهای مصوب را پیگیری و نتایج اجرای پیشنهادها را ضمن ثبت در سامانه، به دبیرخانه مرکزی نظام پیشنهادها منعکس نمایند، ادامه داد: دبیران گروه های کاری تخصصی ضرورت دارد تا راهکارهای مناسب جهت بارورشدن بذرهای ارائه شده در سال جاری به ویژه موضوع "جهش تولید" را بررسی و عملیاتی نمایند.
سنجری نیا در پایان اظهار امیدواری کرد: نشست های دبیرخانه مرکزی با دبیران گروه های کاری تخصصی به صورت ادواری در طول سال جاری برگزار گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات