ترمیم مسیرهای ورودی و خروجی آب دریا به کندانسور واحد 3 بخار نیروگاه بندرعباس

ترمیم مسیرهای ورودی و خروجی آب دریا به کندانسور واحد 3 بخار نیروگاه بندرعباس

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات