مسکن ملی به پیشرفت ۳۵ درصد رسید

مسکن ملی به پیشرفت ۳۵ درصد رسید

از ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده است و بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی از ۳۰۰ هزار واحد دیگر ۲۳۰ هزار در مراحل مختلف اجرایی هستند که میانگین پیشرفت آنها ۳۵ درصد است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات