جای خالی مدارس در شهرک‌های مسکن«مهر»

جای خالی مدارس در شهرک‌های مسکن«مهر»

http://www.bananews.ir/رییس سازمان نوسازی مدارس و توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره لزوم توجه و پیش‌بینی فضای آموزشی و پرورشی در پروژه‌های مسکن مهر، گفت: احداث مدرسه در درون پروژه‌های مسکن مهر باید در تصمیم کلان و در همکاری دولت و مجلس پیگیری شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مرتضی رییسی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره کمبود فضای آموزشی در شهرک‌های جدیدالتاسیس به ویژه پروژه‌های مسکن مهر گفت: آموزش و پرورش به دنبال حل این مشکل است چرا که پروژه‌های مسکن مهر در حالی با حجم وسیع احداث و به شهروندان تحویل داده می شود که هیچ نوع فضای آموزشی برای ساکنان آن در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه احداث مدرسه در درون پروژه‌های مسکن مهر باید در قالب یک تصمیم کلان و در تعامل دولت و مجلس پیگیری و به نتیجه برسد،خاطرنشان کرد: چنانچه برای شهرک‌های جدید‌التاسیس فضای آموزشی و مدرسه در نظر گرفته نشود به زودی با یک مشکلات جدی کمبود مدرسه در این مناطق و مشکلات آموزشی مواجه خواهیم شد.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در برخی مناطق از شهرهای جدید از محل منابع استانی اقداماتی درباره احداث مدرسه در این شهرک‌ها صورت گرفته و توافقنامه‌ای نیز بین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی به صورت مشارکتی برای ساخت فضاهای آموزشی در دست اجراست اما این مساله باید در کلان کشور دیده شود.

رییسی کمبود مدرسه در پروژه‌های مسکن مهر را در استان تهران یک مشکل جدی عنوان کرد و با هشدار نسبت به کمبود مدرسه در شهرک‌های جدید، گفت: با توجه به حجم بالای احداث مسکن در پروژه‌های مهر و جای خالی مدرسه در آنها، حل این معضل پیشرو نیازمند تعامل جدی و سریع مجلس و دولت است و باید در مورد نبود فضای آموزشی که با غفلت مواجه شده تدابیری اندیشده شود.

رییس سازمان نوسازی مدارس و توسعه و تجهیز مدارس کشور خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی به دنبال حل این مساله و ارائه راهکار برای احداث مدرسه در شهرک‌های جدیدالتاسیس به ویژه شهرک‌هایی است که در قالب مسکن مهر به بهره‌برداری می‌رسند.

 

 

    نظرات