بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای کرج - چالوس و هراز و آزادراه تهران - شمال/ ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای کرج - چالوس و هراز و آزادراه تهران - شمال/ ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات