مدل سازی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی

مدل سازی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی

در این راستا می‌توان به ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد که لزوم بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور تعیین رده انرژی و جهت گیری به سوی ساختمان سبز را به عنوان وظیفه‌ای برای وزارت راه و شهرسازی مشخص کرده است. اگرچه بعضی از مباحث مقررات ملی ساختمان (از جمله مبحث ۱۹) را می‌توان در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار مهم دانست، اما متاسفانه با موانعی در اجرا روبرو هستند که می‌تواند به عنوان یکی از دلایل هدررفت انرژی مطرح باشد. بنابراین، همان طور که معماری و ساختمان در بستر شهرها شکل خود را می‌یابد، پایداری شهری نیز فرآیندی است که از طریق آن بهبودهای قابل اندازه گیری در بلندای رفاه انسانی روی می‌دهد که می‌توان آنها را از طریق ابعاد زیست محیطی (مصرف منابع با تاثیرات زیست محیطی)، اقتصادی (استفاده بهینه از منابع و بازگشت اقتصادی) و اجتماعی (سلامت و رفاه اجتماعی) مورد سنجش قرار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات