ضدعفونی کامل مدارس توسط شهرداری خرمشهر با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایه دوازدهم

ضدعفونی کامل مدارس توسط شهرداری خرمشهر با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایه دوازدهم

ضدعفونی کامل مدارس توسط شهرداری خرمشهر با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایه دوازدهم

داود دارابی شهردار خرمشهر تصریح کرد: ....

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات