سیستم تهویه داخلی در لانه مورچه ها

سیستم تهویه داخلی در لانه مورچه ها

http://www.bananews.ir/چارت خانه‌سازی پیچیده مورچه‌ها، هنوز هم دنیای علم را انگشت‌به‌دهان نگه داشته و اکنون محققان موفق به کشف کلون‌های زیرزمینی شده‌اند که تا هفت میلیون مورچه در آن هرکدام از سیستم تهویه داخلی برخوردارند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سال‌ها، دانشمندان در جست‌وجوی این سؤال بودند که چگونه مورچه‌های کوشا قادر به حفظ دمای لانه خود در نقطه مناسب، برای رشد هستند؟

اکنون تحقیقات جدید نشان داده که این حشرات دست به ساخت برج‌هایی با ساختار خاص می‌زنند که تهویه لازم برای رشد مطلوب در لانه‌ها را ارائه می‌کند.

طبق پژوهشی که در مجله Insect Behaviour منتشر شده، مورچه‌ها با احتیاط کامل دست به ساخت برج‌ها با دیوارهای بسیار متخلخل می‌پردازند و بدین ترتیب به هوا، اجازه ورود و خروج از میان حفره‌ها را می‌دهند.

پیش از این، دانشمندان در مورد این برج‌ها اطلاعاتی داشتند؛ اما این پژوهش برای اولین بار در مورد چگونگی ساخت آنها توضیح داده است.

محققان یک کلونی از مورچه‌های علف‌خوار را به آزمایشگاه برده و به آزمایش شیوه‌های لانه‌سازی آنها با مواد مختلف پرداختند.

به این مورچه‌ها خاک رس، ‌شن درشت و شن ریز داده شد و دانشمندان به طور منظم، میزان مواد را تغییر داده و بر روی آنها برای شبیه‌سازی باران، آب ریختند.

محققان سپس با پایان یافتن ساخت برج‌ها، به بررسی و تحلیل تنظیمات مواد ساختمان در زیر میکروسکوپ پرداختند. یافته‌ها، گویای آن بود که مورچه‌ها با کنار هم چسباندن ذرات شن و توپ‌های کوچک خاک رس که با دهان‌شان قالب‌گیری کرده بودند،‌ به ساخت این بناها دست می‌زدند.

با بارش آب،‌ این دیوارها فشرده شده و در همین زمان مورچه‌های کارگر به سرعت مواد را جدا کرده و دیوارها را ترمیم می‌کنند.

به گفته دانشمندان این تحقیق مؤید آن است که برج‌های تهویه در حقیقت سازه‌های ساخته‌شده برای مقابله با رسوب غیرفعال خاک هستند و این شیوه در میان دیگر نمونه‌های مورچه نیز مورد استفاده است.

    نظرات