جزئیات تازه راه‌اندازی‌ ایرتاکسی/ ‌پروانه بهره‌برداری مرکز خدمات هوایی در اختیار بخش خصوصی

جزئیات تازه راه‌اندازی‌ ایرتاکسی/ ‌پروانه بهره‌برداری مرکز خدمات هوایی در اختیار بخش خصوصی

دبیر کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه از ۱۷ شاخص پایش توسعه کشورها، ۱۵ شاخص مرتبط و تحت تاثیر حمل و نقل هوایی است، عنوان کرد: حمل و نقل هوایی یکی از بسترها و الزامات اصلی توسعه است و فرصت دسترسی را برای جوامع فراهم می‌کند کاشف آذر گفت: با گذشت سال‌ها، مدل کسب و کار شرکت‌های هواپیمایی فعال کشور به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در نظام بازار تغییری نکرده و به صورت نقطه به نقطه است و مدل مرکز پیرامون شکل نگرفته است، این مدل در درازمدت مشکل ایجاد می‌کند و شرکت فرودگاه‌ها به عنوان بازیگر اصلی صنعت هوایی متضرر خواهد شد کاشف آذر عنوان کرد: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران‌ در آستانه یک انتخاب استراتژیک مهم برای ورود به کسب و کار شرکت‌های هواپیمایی است و برای پیاده‌سازی این استراتژی می‌تواند از ظرفیت ویژه خود یعنی داشتن گواهینامه عملیات ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات