رئیس نظام مهندسی استان کرمانشاه خبر داد: خدمات نظام مهندسی الکترونیکی می‌شود

داریوشی تصریح کرد: براساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، نظارت عالیه نیز از سوی راه و شهرسازی تخلفات را بررسی و اگر مشکلی در پروژه‌ای باشد آن را به سازمان نظام مهندسی ارجاع و در شورای انتظامی نظام مهندسی بررسی می‌شود. وی تصریح کرد: هر جایی که نظام مهندسی در ساخت و ساز وارد شده کیفیت بهتری دیده شده، لذا باید یک اعتماد بین مالک و مهندس ناظر باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات