گامی دیگر در مسیر ارتقاء بهره وری با آموزش مجازی کارکنان نیروگاه رامین

گامی دیگر در مسیر ارتقاء بهره وری با آموزش مجازی کارکنان نیروگاه رامین

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات